Integrasjoner

BRP Systems

BRP Systems

Fordeler

Når medlemmet tar kontakt vises nøkkelinformasjon om medlemmet, ubetalte faktura, åpne saker på medlemmet, hvem som sist snakket med medlemmet m.m.