Hopp til innholdet

Integrasjoner

Elektronisk avtalesignering

Deal Builder

ITX integrert med DealBuilder gjør avtale signering enkelt

Med integrasjonen kan man enkelt opprette avtaler og sende disse til elektronisk signering via DealBuilder.

1.  Fra kundekortet i ITX er det lett å starte en ny elektronisk signering, , hvor du kan velge en av flere forhåndsdefinerte avtalemaler bedriften din allerede har satt opp der.

2. Deretter blir avtalemalen åpnet ferdig utfylt med all nødvendig informasjon om kunden, automatisk hentet fra ITX.

3. Legg så til hvilke produkter/tjenester og priser som skal med i avtalen, og sender over til kunden for elektronisk signering via epost eller SMS med et tastetrykk i DealBuilder.

Signerte avtaler lagres på kundekortet i ITX, slik at de alltid er lett tilgjengelig.

Les mer om DealBuilder på www.dealbuilder.io

Book demo: