Integrasjoner

Deal Builder

Deal Builder

Hvordan fungerer DealBuilder sammen med ITX?

Med integrasjonen kan man enkelt opprette avtaler og sende disse til elektronisk signering via DealBuilder.

1. I KPI feltet for en salgsprosess i ITX, så har vi satt opp en grønn knapp som heter “Opprett kontrakt”. Denne sender deg direkte inn i DealBuilder, hvor du kan velge en av flere forhåndsdefinerte avtalemaler bedriften din allerede har satt opp der.

2. Deretter blir avtalemalen åpnet ferdig utfylt med all nødvendig informasjon om kunden, automatisk hentet fra ITX.

3. Selger legger så til hvilke produkter/tjenester og priser som skal med i avtalen, og sender over til kunden for elektronisk signering via epost eller SMS med et tastetrykk i DealBuilder.

Når kunden har signert sendes kontrakten automatisk inn til ITX igjen.


Les mer om DealBuilder på www.dealbuilder.io.

Se video om integrasjonen her: https://vimeo.com/manage/videos/687066525