Integrasjoner

LipScore

LipScore

Fordeler

FAQ – få spørsmål fra kundene direkte inn som en kanal i kontaktsenteret og gi kunden umiddelbare svar.