Hopp til innholdet

Family Sports Club effektiviserer kundeservice og salg

«For å nå vår Visjon var vi nødt til å organisere og strukturere kommunikasjonen med våre medlemmer. Kunden henvender seg til oss i mange forskjellige kanaler. Vi hadde ikke et godt nok system for å fange opp all dialog og samle den slik at vi kunne yte den kundeservicen vi ønsket.»

Arne Eilertsen

Chief Sales Officer (CSO) i Family Sports Club

Utvikler seg og finner nye måter å jobbe på

Tidligere foregikk det meste av kundedialogen ute på hvert senter, noe som forstyrret den daglige driften og skapte sårbarhet ved sykdom eller høy pågang. Dette kunne fort resultere i lang responstid og dårlig oppfølging. Gjennom å sentralisere kundeservice og salg har vi åpnet opp for mye mer tid til våre kunder ute på senterne.

Stålkontroll på all kundedialog & responstid

Nå veit vi hele tiden hvem som pratet med kunden sist, og hva det dreide seg om, Vi får innsyn i medlemssystemet og kan automatisk rute henvendelser til riktig plass. Noe som har økt respons tiden betraktelig. Dette er noe vi nå kan måle gjennom ITX.

Kundereisen begynner i det samme systemet hvor kunden skal følges opp

Gjennom høy grad av automatisering har vi nå et salgsapparat som står klare til å hjelpe folk å komme i gang med trening. Vi har fått på plass en løsning som automatisk tildeler systemet et ringeoppdrag hos en selger, når en potensiell kunde melder sin interesse på en kampanje. Salg og marked jobber tett og effektivt sammen ved at vi får leads generert via fsc.no inn til ITX Dialer, hvor vi kan følge opp kundens forespørsel direkte. På denne måten får vi fulgt opp leads helt automatisk på en effektiv og rask måte. På denne måten er det ikke langt fra leads til salg for Family Sports Club, og fra kontakt til fornøyd kunde!

Effektivisering gjennom digital flyt

Skissen viser hvordan Family Sports Club har heldigitalisert kommunikasjon med eksisterende og potensielle medlemmer. ITX leveres som en skybasert tjeneste som ikke krever noen installasjon og som det er lett å komme i gang med.