ITX Tilleggsmoduler

ITX Tilleggsmoduler

ITX kan tilby et godt utvalg av tilleggsmoduler. Noen av modulene kan brukes alene (skjermdeling og CamCast), mens andre er avhengig av andre moduler i ITX for å ha informasjon å hente frem (KPI-panel og rapporter). 

Skjermdeling

Del skjerm med et par tastetrykk.

CamCast

Del kamera med et par tastetrykk.

KPI-panel

Få nøkkelinformasjon om kundene opp i et eget KPI-panel som gjør det enklere å trekke frem den viktigste informasjonen og seneste aktiviteten.

Egendefinerte rapporter

I tillegg til alle rapporter som ligger som standard i ITX, er det mulighet for å bestille egendefinerte og skreddersydde rapporter etter behov. Det er mulig å sette opp egendefinerte rapporter for periodisk utsendelse.

Fordeler ved ITX

Alt på ett sted

Mulighet til å kombinere innkommende og utgående henvendelser på et sted.

Integrasjon

Støtter automatisk oppslag mot eksterne systemer.

Rapport og innsikt

Systemet kan utarbeide rapport og innsikt etter ønske og behov.