Moduler

ITX Ticketing

ITX Ticketing

Det stilles stadig høyere krav til tilgjengelighet og kommunikasjon både i tradisjonelle kommunikasjonskanaler og i sosiale medier. Kundeservice og saksbehandling kan for mange være uoversiktlig og lite effektivt når man må forholde seg til mange kommunikasjonskanaler. ITX Ticketing samler telefonsamtaler, epost, chat, SMS, samt henvendelser fra Facebook og Instagram. ITX Ticketing gjør saksbehandling langt mer oversiktlig og effektivt, både for saksbehandler og leder.

ITX Ticketing legger til rette for intern kommunikasjon direkte inne på en sak. Trenger du hjelp av en kollega til å løse en sak kan du koble på den aktuelle ansatte på saken. 

ITX Ticketing helper deg med å holde orden i kommunikasjon mot kunder og leverandører, uansett hvordan de tar kontakt.  

ITX er integrert med en rekke sytemer, som gjør at ITX kan vise ordre med status, sporing og faktura når du jobber med en sak.  Med ITX sparer du tid og penger, og får stålkontrol på kommunikasjon. 

Fordeler ved ITX Ticketing

Alt på ett sted

Du får alle kanaler i én løsning, som fører til en helhetlig og mer effektiv kundebehandling

Varsling

Man kan følge en sak, slik at man blir varslet når det er en utvikling i saken. Skaper oversikt og kontroll.

Jobb raskere sammen

I ITX Ticketing har man en saksvegg hvor brukerne enkelt kan legge inn kommentarer, bilder og filer. Alle som følger en sak blir varslet når det er oppdatering i saken.