Moduler

ITX Dialer

ITX Dialer

ITX Dialer er et komplett produkt for deg som ønsker å nå ut til mange via telefoni på en effektiv måte.

I Norge i dag har man en gjennomsnittlig svarprosent på ca. 25 %. I enkelte bransjer, som inkasso, har man svargrad ned mot rundt 14 %. For mange bedrifter er det slik at telefon er den beste måten å oppnå effektiv kontakt. ITX Dialer analyserer svargraden, kobler opp et riktig antall samtaler, luker ut personsvar, og kun de som besvares kobles opp til agenten. ITX Dialer håndterer avtale om tilbakering med automatisk fletting, ingen manuelle operasjoner. ITX Dialer er effektiv kommunikasjon satt i system.

Fordeler ved ITX Dialer

Importere ringelister

Med noen få tastetrykk kan man lese inn excel-filer, eller automatisere import via API.

Ringerobot

Ringerobot som kan ringe flere anrop samtidig pr. agent.

Rapport og innsikt

Systemet kan utarbeide rapport og innsikt etter ønske og behov.