Hopp til innholdet

ITX GPT - Virtual Assistant

ITX GPT - Virtual Assistant

Høsten 2023 vil vi lansere «ITX GPT». Din virtuelle agent vil basere seg på kunstig intelligens fra Open AI/Chat GPT, kombinert med kunnskap lagret i kunnskapsbasen, og data i deres ITX.
Vi ser på multiple bruksområder for å implementere AI der det gir mening og kan tilføre verdi.

I første fase vi lansere en unik mailbot med vanvittige kapasiteter for effektiv håndtering av e-post/tickets. Her er noen høydepunkter av kommende funksjonalitet;

– Når man besvarer en e-post, vil den virtuelle agenten komme med forslag til svar basert på kunnskap fra kunnskapsbasen og data i ITX, kombinert med generell kunstig intelligens fra ITX GPT. Man får muligheten til å gjøre tilpasninger før man sender, om man ønsker det.

– Mulighet for å aktivere helautomatisert svar på e-post, som betyr at den virtuelle agenten, ITX GPT, forsøker å besvare e-post i første henvendelse, men dersom kunden ikke er happy med svaret, eller saken ikke løses «one-touch» basert på ITX GPT, vil ITX automatisk delegere saken til et menneske i rett kø for videre bistand.

Er dere interessert i å se på AI-teknologi og hvordan det kan forenkle salg og kundeservice? Meld deres interesse allerede nå for å kunne få mulighet til å komme i gang med dette i 2023 i skjema under.

Sniktitt på ITX GPT

Eksempelet på video viser hvordan ITX hjelper agenten å besvare epost fra kunde, som i eksempelet er «Bob Dylan».   Rent teknisk, så først av alt, tolker ITX GPT spørsmålene fra kunden, og her kan det fort være at det er flere spørsmål i én epost. Når vi har identifisert essensen i det kunden ønsker svar på, så bruker vi treningsdata til å besvare spørsmålene.   Det å bygge kunnskaps i ITX Knowledgebase, er ikke bare nyttig innen ITX GPT, men det sørger også for at kunnskap blir lagret i ITX, slik at reduserer risiko ved fravær etc.

I tillegg til at ITX GPT hjelper deg å skrive epost, kan ITX GPT også besvare epost helautomatisk, som gjør at agenten kun bruker tid på mer komplekse henvendelser.