ITX Dialer – avansert ringerobot

– Ring mer effektivt og strukturert – i ønsket tempo!

ITX Dialer er et komplett produkt for deg som ønsker å nå ut til mange via telefoni på en effektiv måte.

I Norge i dag har man et snitt svarprosent på ca. 25 %. I enkelte bransjer, som inkasso har man svargrad ned i rundt 14 %. Samtidig er er det for mange sånn at telefon er den beste måten å oppnå effektiv kontakt. ITX Dialer analyserer svargraden, kobler opp et riktig antall samtaler, luker ut personsvar, og kun de som besvares kobles opp til agenten. ITX Dialer håndterer avtale om tilbakering med automatisk fletting, ingen manuelle operasjoner. ITX Dialer er effektiv kommunikasjon satt i system.

Kombiner sentralbord og dialer

En av de store styrkene med ITX Dialer er at den kan kombineres med inngående henvendelser. Ringer det noen inn, vil Dialer automatisk endre status til pause og man besvarer anropet. Når samtalen er ferdig blir man automatisk koblet inn i Dialer. Få maksimal effekt av egne ressurser ved at samme person kan håndtere innkommende og utgående anrop samtidig.

Dialer mot mitt system

ITX Dialer kan kjøres som en selvstendig løsning, eller mot ditt system. ITX Dialer støtter automatisk oppslag mot eksterne systemer.

Så enkelt kan det gjøres

  • Les inn en liste i Excel-format (eller automatisert via API)
  • ITX Dialer ringer effektivt på din liste, beregnet ut fra svargrad og antall påloggede agenter
  • Lagre utfall på samtalen – gjør at du jobber med strukturert med dine data i runde 2
  • Eksporter utfall på samtalene (Excel), eller bruk utfallene på samtalene direkte i ITX Dialer til å danne grunnlag for neste kontakt

Fordeler ved bruk av ITX Dialer

  • Leveres som en skytjeneste – enkelt å komme i gang.
  • Alt-i-en-pakke, maksimal effekt – samme person kan håndtere innkommende og utgående anrop samtidig.
  • Økt effektivitet – ringerobot som kan ringe flere samtidig pr. “agent”
  • Støtte for en rekke fagsystemer som trigges på ulike svar-koder.
  • Kan leveres som enkeltstående moduler, tett integrert i ditt system
  • Oversiktlig rapportering og kontroll

Bestill uforpliktende demo