ITX Dialer – avansert ringerobot

Masseanrop, varslingstjeneste med innhenting av tilbakemelding etc.

ITX Dialer er et komplett produkt for deg som ønsker å nå ut til mange via telefoni på en effektiv måte.

ITX Dialer kan leveres sammen med ITX PBX og dette gir noen helt unike fordeler. Dette gjør det mulig å få maksimal effekt av egne ressurser ved at samme person kan håndtere innkommende og utgående anrop samtidig.

Fordeler ved bruk av ITX Dialer

1) Man trenger ikke bytte ut dagens telefoner eller bedriftens telefonløsning / telefonsentral.
2) Alt-i-en-pakke, maksimal effekt – samme person kan håndtere innkommende og utgående anrop samtidig.
3) Økt effektivitet – ringerobot som kan ringe flere samtidig pr. “agent”
4) Støtte for en rekke fagsystemer som trigges på ulike svar-koder.
5) Kan leveres som enkeltstående moduler, tett integrert i ditt system
6) Oversiktlig rapportering og kontroll

 

ITX Dialer består av

Masseanrop med ITX Voice Mail Detection – kontakt flere – ring inntil 500 % pr. agent / selger

ITX Dialer støtter å ringe flere “prospekter” parallelt pr. selger, eksempelvis at man ønsker å kontakte tre potensielle kunder av gangen pr. selger. Dette er hensiktsmessig dersom listene eksempelvis er av dårlig kvalitet. For masseringing kombineres løsningen med produkttillegget ITX Voice Mail Detection. Denne modulen avdekker om samtalen besvares av et menneske eller personsvar. Dersom det er personsvar som besvarer anropet markeres dette og systemet fortsetter å ringe neste oppføring. Til slutt sitter man igjen med en potensiell kunde. Dette gir en svært effektiv salgsprosess.

ITX Dialer kan også settes opp til å masseringe til et utvalg med nummer / oppdrag med utgangspunkt i et lydklipp. I lydklippet kan man få beskjed om å feks. taste 1 for “ja”, 2 for “nei” og 3 for “vet ikke”. ITX Dialer vil da umiddelbart kunne rapportere tilbake med de svarene den har fått. Dette kan brukes til markedsføring, varsling av beboere i et borettslag og mye mer.

Følgende eksempel tar for seg et borettslag. De ringer telefonnnummer xxx xx xxx, spiller inn et klipp og taster deretter # for å starte masseanrop. Alle blir da oppringt med innspilt klipp, feks. “Hei! Dette er en automatisk melding fra ditt borettslag. Lørdag førstkommende er det dugnad i borettslaget. Trykk 1 dersom du kommer, eller tast 2 dersom du i stedet kommer neste lørdag.” Etter endt ringerunde vil ITX Dialer kunne rapportere tilbake i et webgrensesnitt eller varsle direkte pr. SMS eller e-post.

Hvorfor skal jeg benytte ITX Dialer til masseanrop?

Det finnes flere grunner til å bytte til ITX Dialer, blant annet:

1) Spart tid:

Vi tar for oss et eksempel hvor man har 10 ansatte. Disse 10 ansatte ringer hver dag 300 samtaler. Totalt blir det ringt 3 000 samtaler hver dag. For hver samtale benytter man 15 sekunder til å lese av og taste nummeret.

3 000 samtaler * 15 sekunder = 45 000 sekunder = 12,5 time. Hver uke blir dette 62,5 timer.

Benytter du ITX Dialer, kan du kutte denne tiden. 62,5 timer spart hver uke pr. 10 ansatt. Lønn, arbeidsgiveravgift og feriepenger, her er det mye å spare ved å gå over til ITX Dialer.

2) Bedre ringepriser

Gjennom ITX Norge kan du få svært gunstige ringepriser.

Integrasjon mot sentralbord – økt effektivitet – aktiv kundekontakt i tiden man ikke får inngående samtaler

ITX Dialer kan integreres med sentralbordet gjennom ITX PBX. Mens man samtidig utfører masseanrop ut kan innkommende anrop kombineres gjennom sentralbordet. Mange av våre kunder kontakter sine kunder eller potensielle kunder i de periodene hvor man ikke mottar samtaler inn via sentralbordet. ITX Dialer vil selv flette samtalene, slik at man får en arbeidsdag som er fylt 100 %. ITX Dialer vil automatisk forstå at man mottar samtale via sentralbordet, hvor da ITX Dialer pauser massering.

Desktopapplikasjon – masseanrop, sentralbord – full kontroll

Sammen med ITX Dialer medfølger det også et grensesnitt. Herfra kan man utføre masseanrop, logge inn og ut av køer, holde oversikt over samtaler som er utført og mer. Løsningen kan kjøres på Windows, Linux, Mac, klient og server (via terminalserver som Citrix eller lignende). Når en samtale er satt opp kan løsningen slå opp i et fagsystem, f.eks. slå opp en sak basert på et oppdrag. Dette kan være et CRM-system, ERP-system eller annet sakssystem. Oppslag i fagsystem gjelder både for utgående masseanrop og inngående samtaler via sentralbordet. Dette betyr eksempelvis at når det kommer inn en henvendelse via sentralbordet, kan det kontrolleres om det f.eks. finnes en sak på innringers telefonnummer. Dersom det gjør det slår ITX Dialer automatisk opp i det underliggende systemet.

ITX Dialer kan enten konfigureres til å starte underliggende system selv eller integreres mot underliggende fagsystemer gjennom webservices / soap, XML, JSON eller andre API-utvekslinger.

Rapportering

Sammen med ITX Dialer medfølger også rapporter, statistikker etc., hvor man har full kontroll over ringeaktivitet ut, samt ringeaktivitet inn via sentralbordet. Dette gir god kontroll over aktivitet i din bedrift, samt mulighet til å kunne løfte de som har forbedringspotensiale.

Motivasjons- og resultatorientert TV-oversikt

ITX Dialer kan også leveres med tjenesten ITX iTV – dette gjør at man kan vise topplister over saksbehandlere / agenter, både på inngående samtaler og utgående, samt live oversikt over køinformasjon. Dette kan være informasjon om antall i kø, antall agenter, lengste ventetid osv. Kombinasjon av ITX Dialer og ITX iTV gir økt motivasjon og gjør at dine ansatte yter mer. Konkurranse er viktig!

Integrasjon mot fagsystemer

ITX Dialer kan integreres mot fagsystemer som kan trigges når man mottar / setter opp / avslutter en samtale, slå opp automatisk basert på telefonnummer ved at den åpner en gitt sak i applikasjonen, en bestemt kunde osv., men også at den kan integreres mot fagsystemet gjennom webservice / soap, standard XML, json osv.

Integrasjon fra CRM, ERP etc. mot ITX Dialer

Man kan gjennom ITX Dialer API integrere alle typer systemer. APIet baserer seg på den primitive HTTP protokollen, slik at det er svært enkelt å integrere ditt system med ITX Dialer. Eksempel på integrasjon er innføring av “ring-knapp” i CRM-systemet. ITX Dialer setter da bruker av CRM-systemet i kontakt med kunde. Også dette skjer uten noen form for installasjon hos kunden. Det spiller ingen rolle for ITX Dialer om bruker av systemet benytter en mobiltelefon, fasttelefon eller ip-telefon.

Krever ingen installasjon eller endringer av eksisterende telefoniløsning

ITX Dialer krever ingen installasjon eller tilpasninger av eksisterende telefonsystem hos kunde. Løsningen støtter mobiltelefoner, fasttelefoner og IP-telefoner. ITX kan også levere telefoner direkte tilknyttet ITX Dialer for full fleksibilitet rundt rapportering og statistikk.