ITX LiveChat

– Få chat på din nettside på 5 minutter!

ITX tilbyr LiveChat-funksjonalitet som gjør det mulig å besvare chat-henvendelser i samme grensesnitt som du besvarer telefonsamtaler og meldinger fra sosiale medier. Sømløs samhandling på tvers av telefon, chat, sosiale medier, epost og SMS gjør kommunikasjon enkelt og effektivt. Er kundebehandler opptatt i telefon, vil chat automatisk rutes til en person som er ledig. Smart styring sørger for en optimal flyt. En chatsamtale kan enkelt settes over til en annen kundebehandler eller kø, på samme måte som en telefonsamtale.

Kryptert overføring og automatisk kundeoppslag/popup

ITX LiveChat støtter kryptert overføring av valgfri informasjon fra ditt system, f.eks. informasjon fra din kundeweb eller nettside. ITX LiveChat kan utføre automatisk kundeoppslag i ITX EMS eller ditt CRM-system. Kundebehandler sparer tid og kunde får bedre og raskere service.

Bygg maler og gi raskere svar

Ved hjelp av maler kan du gi raskere og mer informative meldinger – på kortere tid. Malene språkstyres og tilpasses den enkelte kunde – automatisk. Malene kan benyttes på tvers av alle kanaler.

Rapportering

ITX gir unik helhetlig innsyn i overordnet aktivitet, samt detaljoversikt ned på hver enkelt agent, pr. kanal, eller samlet.

Skjermdeling – kundeservice har aldri vært enklere

Som en del av ITX UC, kan man kun ved ett trykk dele skjerm med kunden. Kundeservice har aldri vært enklere. Les mer om ITX Skjermdeling.
ITX Skjermdeling + ITX LiveChat gjør kundeservice og salg langt enklere.

LiveChat + Skjermdeling = mer salg og enklere kundeservice

Måling av kundetilfredshet

ITX gir deg mulighet til å måle kundetilfredshet på alle kanaler, ned på hver enkelt kanal og agent. Lav kundetilfredshet kan varsles automatisk til nærmeste overordnede.

Opprett sak i ITX Ticket eller ditt sakssystem

Chatsamtale kan enkelt konvertes til sak i ITX Ticket, eller ditt sakssystem. Med ITX Ticket kan du samle henvendelser uansett kanal og gjør samhandling svært enkelt.

Konfigurasjon og oppsett

ITX LiveChat er svært enkelt å ta i bruk, ofte bruker man ikke mer enn 5 minutter på å sette det opp. Farger, felter, åpningstider etc. kan enkelt overstyres etter dine preferanser. Ta kontakt med oss og vi hjelper deg i gang.

Integrasjon

ITX UC tilbyr et åpent API, som betyr at alle ITX UC sine moduler, som ITX LiveChat kan integreres. ITX UC støtter kryptert REST-API og Rest WebHook (for live overføring til ditt system).

Ta kontakt for demo

Ring 236 80 405 eller send epost til salg@itx.no.