Det handler om å forenkle og effektivisere kommunikasjon


Sentralbord

SMS

Sosiale medier

E-post

 

Spar tid og penger – alt i én løsning

ITX UC


Bedre kontroll

Høyere aktivitet

Økt effektivitet

Totalrapporter

Rating av opplevd kvalitet

Enkel integrasjon mot dagens systemer

Det stilles stadig høyere krav til tilgjengelighet og kommunikasjon både i tradisjonelle kommunikasjonskanaler og i sosiale medier.

ITX UC er en skybasert løsning som gir deg sømløs samhandling på tvers av sentralbord, dialer, chat, sms, sosiale medier, epost, ticket og skjermdeling. ITX UC gjør kommunikasjon enkelt og effektivt.

ITX UC støtter widgets og kundeoppslag mot dine forretningssystem, som gir kundebehandler umiddelbar tilgang til relevant informasjon fra dine systemer.

ITXs nye Intelligent Routing gjør det mulig å rute samtaler automatisk til rett kundebehandler eller avdeling basert på data som finnes i dine forretningssystemer.

Fordeler:

 • Èn helhetlig løsning for både kundesenter og salg.
 • Effektiviserer utgående (dialer) og inngående aktivitet.
 • Automatisk ruting av samtaler basert på dine data.
 • Kundeoppslag mot dine systemer på alle henvendelser, ut og inn.
 • Widget for visning av data fra dine forretningssystemer.
 • Måling av kundetilfredshet i alle kanaler.
 • ITX Skjermdeling gjør websalg og kundeservice enklere.
 • ITX TV-kiosk
 • Skybasert løsning – ingen installasjon
 • Åpent API og Webhook-rammeverk
 • Enkel import og eksport av ringeoppdrag fra CRM/ERP
 • God kontroll på aktivitetene gjennom live-rapporter
 • Opptak av samtaler automatisk eller manuell
 • Coaching og opplæringsfunksjon gjennom medlytt og hvisk
 • Kryptert kommunikasjon

ITX Unified Communication

 

ITX Intelligent Routing

– Smart ruting av innkommende henvendelser

Ser for deg at du ringer inn, du trenger hjelp, du har allerede sendt en epost, og det er kanskje noen som jobber med saken din. Når du ringer inn møtes du av en stemme som gir deg flere tastevalg, omsider får du snakke med en person, en person som ikke kjenner til din sak.

Med ITX og Intelligent Routing får man ingen tastevalg, og man kommer umiddelbart til eier av saken eller rett avdeling. Resultatet er bedre kundeservice, mer fornøyd kunde og tid spart internt.

ITX Intelligent Routing kan også kobles til ditt fagsystem og foreta ruting basert på dine data.

 

ITX Dialer – ringerobot

– Gir deg høyere aktivitet på utgående samtaler

ITX Dialer er for deg som som ønsker høy aktivitet på telefon. ITX Dialer kan også kombineres med ITX Sentralbord, som prioriteter inngående anrop, som gir en svært effektiv hverdag. Når inngående anrop er ferdig, aktiveres ITX Dialer automatisk. ITX Dialer gjør det mulig å justere antall utgående anrop i forhold til svargrad. Med svært lav svargrad i markedet, vil ITX Dialer gi deg langt høyere aktivitet.

Les mer om ITX Dialer

 

ITX WebChat

– Få chat på din nettside på 5 minutter!

ITX WebChat gjør det mulig å besvare chat-henvendelser i samme grensesnitt som du besvarer telefonsamtaler og meldinger fra sosiale medier. Sømløs samhandling på tvers av telefon, chat, sosiale medier, epost og SMS gjør kommunikasjon enkelt og effektivt. Er kundebehandler opptatt i telefon, vil chat automatisk rutes til en person som er ledig. Smart styring sørger for en optimal flyt. En chatsamtale kan enkelt settes over til en annen kundebehandler eller kø, på samme måte som et telefonsamtale.

Les mer om ITX WebChat

 

ITX Ticket

– Sakssystemet som samler telefonsamtaler, epost, chat, SMS og sosiale medier

Det stilles stadig høyere krav til tilgjengelighet og kommunikasjon både i tradisjonelle kommunikasjonskanaler og i sosiale medier. Kundeservice og saksbehandling kan for mange være uoversiktlig og lite effektivt når man må forholde seg til mange kommunikasjonskanaler. ITX Ticket samler henvendelser fra kommunikasjonskanaler som e-post, telefon (med eller uten samtaleopptak), chat, SMS og sosiale medier.

Les mer om ITX Ticket

ITX Skjermdeling

– Del skjerm med hvem som helst på 5 sekunder!

De fleste kjenner seg igjen i at det ofte kan være utfordrende og tidkrevende å dele skjerm. Med ITX Skjermdeling kan du dele skjermen med hvem som helst på 5 sekunder. Skjermen kan deles med brukere på mobil, pc og nettbrett. ITX Skjermdeling er skjermdeling så enkelt som overhodet mulig.

Les mer om ITX Skjermdeling

 

ITX SMS

– Effektiv kommunikasjon via SMS

ITX SMS passer for deg som ønsker toveis- kommunikasjon med dine kunder, kjøre SMS-kampanjer, sende ut spørreundersøkelse, eller har behov for SMS-gateway.

Les mer om ITX SMS

 

 

Bestill uforpliktende demo