ITX Funksjonaliteter

Oppsummering av våre tjenester på kryss og tvers

Telefon

Inngående og utgående telefoni. Inkludert ringerobot.

Kontaktsenter

Samle all type kommunikasjon på et sted. Ha full oversikt over kunden.

Sakssystem

Håndter saker på en oversiktlig måte ved å samle ekstern og intern kommunikasjon på én sak.

Chat

Besvar henvendelser på chat, med mulighet for malverk på ofte stilte spørsmål, og få alt dokumentert på kunden.

Facebook Messenger

Få lagret meldinger fra Facebook på samme plass som all annen kommunikasjon.

Instagram

Få lagret meldinger fra Instagram på samme plass som all annen kommunikasjon.

E-post

Motta epost direkte inn i portalen, med mulighet for å koble den direkte til en sak.

SMS

Velg mellom å sende én SMS, eller en masseutsendelse fra en excel-fil.

CamCast

Del kamera på fem sekunder, uavhengig av operativsystem.

Skjermdeling

Del skjerm på fem sekunder, på både pc og telefon.

Kalender

Book møter direkte i kalenderen og ha full oversikt over nødvendige timeplaner.

Rapporter

Ferdige og skreddersydde rapporter som kan eksporteres til excel.

Kundetilfredshet

Mulighet til å måle kundetilfredshet, både internt og eksternt.

Kundekort

Mulighet for å skille mellom prospekt, kunde og leverandør.

Søkemuligheter

Lett tilgjengelig informasjon via søkefunksjon.

Integrasjon

Mulighet for å integrere med bedriftens egne systemer, som CRM, BRP, o.l.

Ringerobot

Ta inntil fem telefoner på én gang, og unngå telefonsvar med telefonsvargjennkjenning.

TV

Visulaisering av egendefinerte visninger og resultater.

KPI-panel

Samlet oversikt over egenvalgt informasjon som kommer opp når kunden tar kontakt.

Aktivitetsliste

En oversikt av aktiviteter for hver bruker. Oppfølginger som blir lagret på kunden, kan følges opp via denne listen. Med eller uten varsling.

Medlytt

Medlytt og coaching for medlemmer i et team.

Samtaleopptak

Manuelle og automatiserte opptak, etter egendefinerte regler og behov.

Åpent API

Gir mulighet til å automatisere manuelle prosesser.

Tilpasninger

ITX er en portal som formes av kundene, og det er mulig å tilrettelegge for egendefinerte behov.