ITX Unified Communication

ITX Unified Communication (ITX UC) er en komplett multikanal kommunikasjonsplattform for små og store bedrifter.

ITX UC passer for deg som vil: effektivisere og personifisere inngående samtaler basert på ditt CRM eller ERP-system, effektivisere utgående telefoniaktivitet, avanserte aktivitetsrapporter, visning av KPIer på TV, coachingfunksjonalitet, automatisk viderekobling av ansatte sine telefoner når de forlater sin plass.

Les mer om ITX UC

 

ITX VOS – virtuelt operativsystem på nett

Benytt en robust og utprøvd kjerne ved reliasering av ditt prosjekt i din unike drakt
Ved bruk av ITX VOS kan vi utvikle nettløsninger i ditt design / din drakt. Det grafiske grensesnittet kobles da til funksjonelle controllere gjennom produktet ITX VOS, et backend / server -grensesnitt for funksjonelle operasjoner. ITX VOS er et slags funksjonelt operativsystem utviklet av ITX Norge for standardisering av avanserte funksjonelle løsninger.

ITX VOS gjør at man raskt kommer i gang, sparer tid, samt at man kan benytte en mengde eksisterende funksjonalitet som raskt kan implementeres i din nettside.

Les mer om ITX VOS

 

ITX Portal

ITX Norge leverer alle sine nettløsninger via produktet ITX Portal. ITX Portal er en robust, skalerbar funksjonsorientert portal. Portalen består av en rekke standardmoduler som CRM, ERP, telefonisentralbordfunksjonalitet, funksjonalitet for mobiloperatører, energibransjen med mer.

Ønsker du en eller flere egenutviklede moduler, lar dette seg meget enkelt integrere, slik at det blir en del av den øvrige løsningen.

Les mer om ITX Portal

 

 

ITX IO Engine

ITX IOEngine er et avansert produkt for mapping / konvertering av filer for formater, databaser med mer. ITX IOEngine består i all hovedsak av en eller flere kilder, innlesing av data, mapping av data og skriving til en eller flere outputs, samt levering til ett eller flere ønskede leveringspunkter.

Les mer om ITX IO Engine

 

 

 ITX Intelligent Locking System

Leier du ut lagerboder / lagerhaller eller hybler/rom i herberg etc. og ønsker dette automatisert?
– Vi har løsningen!

ITX Norge leverer produkter som lar leietagere betale leie på nettside eller app på telefonen: Man betaler for en gitt periode (alt fra en dag til flere år) eller ubestemt tid. Avhengig av hva du ønsker kan man sette opp trekk pr. måned, kvartal eller år. Forskuddsvis eller etterskuddsvis. Dørene på lagerhallen / herberget åpnes ved inntasting av en automatisk generert kode tilhørende abonnementet. Man slipper kun inn ved riktig kode, samt at man har aktivt abonnement med dekning. Løsningen kan også kombineres med kameraovervåkning og loggføring av hver enkelt som låser opp døren.

Les mer om våre låsesystemer

 

ITX VPS: Leie av virtuell server

ITX Norge tilbyr leie av virtuelle servere i eget driftsmiljø. Vi overbooker ikke, og ressursene deles ikke med andre. Våre virtuelle servere passer for bedrifter som ønsker å plassere nettsider, applikasjoner og apps i et stabilt og raskt driftsmiljø. Med tilleggstjenesten ITX Online Backup kan vi ivareta full backup av din virtuelle server, inkludert snapshots, i f.eks. 30 dager. Dette betyr at vi til enhver tid kan gjenskape hele din server, eller hente ut filer fra et tidligere snapshot. Våre servere overvåkes kontinuerlig, og feil og avvik oppdages umiddelbart. Ta kontakt med oss for tilbud på virtuelle servere.

 

ITX Personal

Fra 1. januar 2014 kom det nye regler for deg som driver i innen frisørvirksomhet/skjønnhetspleie, restaurant/serveringssted eller bilpleie/bilverksted. ITX Personal gjør det enkelt å vedlikeholde personaldatabasen, hvor hver enkelt ansatt fører når man kommer og når man drar fra jobb.

Les mer om ITX Personal

 

ITX TalevarslingVarslingssystem som parallelt kan ringe mange tusen av gangen, systemet kan i disse tilfeller be om en bekreftelse på mottatt melding, men også be om flere tilbakemeldinger. Eksempel på dette er varsling av sykehusets ansatte i nødstilfeller, hvor systemet i løpet av minutter kan kartlegge hvor mange som kan stille innenfor 1 time, 2 timer, 4 timer etc. Løsningen kan også brukes for deg som ønsker et system som kontakter kunder med forfalte faktura, avlesning av strømmålere osv. – bruksområdene er mange.

Les mer om ITX Talevarsling

 

ITX Porttelefoni


ITX Norge har utviklet en helt ny type porttelefoni som er funksjonsrik og fremtidsrettet, samtidig som den er svært kostnadsbesparende. Tenk deg at du slipper alle telekabler som i dag forbinder porttelefon med hver enkelt leilighet, samtidig som at all elektronikk til porttelefoniløsningen ikke lenger behøves. Dette reduserer kostnader knyttet til drift og vedlikehold, samt at man slipper kostnader knyttet til ny elektronikk den dagen det ville blitt nødvendig. Med vår nye løsning ønsker vi å gi deg friheten til å blant annet bli stedsuavhengig ved at du også kan åpne døren direkte fra din mobiltelefon.

Les mer om ITX Porttelefoni