Hopp til innholdet

Videoer

Nedenfor finnes opplæringsvideoer i funksjonalitet og produkter som finnes i ITX. 

Det er ofte endringer og oppgraderinger av ITX Portalen som fører til at noen av videoene har noe gammel funksjonalitet, og ting vil se litt annerledes ut. Likevel ser vi stor nytte i bruken av videoene for opplæring. 

Det jobbes kontinuerlig med utvikling av dokumentasjon og videoer for opplæring i ITX. På grunn av større oppgraderinger den nærmeste tiden, er dette arbeidet satt på vent. I mellomtiden kan dere benytte support og deres kundeansvarlig for å oppnå kunnskap og få den opplæringen som er nødvendig. 

Onboardingsvideoer

Fullverdige opplæringsvideoer i produktmoduler i ITX. 

ITX Dialer

Dette er en grundig opplæringsvideo i ITX Dialer. Hovedmålet med videoen er å gjøre brukerne i stand til å benytte dialer og ringerobot på en effektiv og god måte.

Målgruppe: Brukere som skal benytte ringerobot. 

Forhåndskunnskap: Generell opplæring i ITX

ITX Salgprosess

Dette er en video for opplæring i ITX Salgsprosess. Det vil også bli nevnt hvordan man legger inn møter i ITX. Vi ser på en typisk arbeidsprosess for en selger i ITX med salgsprosess og booking av møter.

Målgruppe: Brukere som benytter salgsprosess

Forhåndskunnskap: Generell opplæring i ITX. Kan være kjekt å være kjent med ITX Dialer.

Introduksjonsvideoer

Korte introduksjonsvideoer med opplæring i ulik funksjonalitet som finnes i ITX. På grunn av stadig utvikling og forbedringer i ITX, er det noen av videoene som er utdaterte. Grunnlaget baserer seg på det samme, så videoene vil fortsatt være lærerike og informative. Det vil kunne skille noe på utseende i videoene og i nåværende portal grunnet alder på videoene.