Proteinfabrikken styrker seg med ITX

PF
Kristian Foss, Bull & Co Advokatfirma AS