Hopp til innholdet

Ny i ITX

Her er en oversikt over hva som skjer den første tiden som ny kunde i ITX, og tips og triks for en enkel oppstart med ny kommunikasjonsplattform. 

Onboardingsprossess

Som ny kunde av ITX vil din bedrift få tildelt en egen kundeansvarlig som vil følge dere gjennom onboardingsprosessen så dere skal komme trygt i gang med bruken. Sammen vil dere gjennom kartlegging avdekke viktig informasjon og bedriften vil få tilgang til en egen kundemappe som blir helt sentral i videre oppsett. Her kan bedriften sammen med den kundeansvarlige sørge for at nødvendig dokumentasjon blir utfylt så ITX Portalen blir satt opp i henhold til ønsker og behov. 

Sjekkliste for onboarding

Her er en oversikt over oppgavene som bedriften vil være ansvarlig for å gjennomføre i en onboardingsprosess. Sammen med kundeansvarlig vil man skreddersy veien fra oppstart til bruk, og sørge for at alle ledere og brukere får nødvendig opplæring. 

5/5