Europris investerer – vil bli bedre på nett og kundeservice

Europrisscaled

Europris investerer i en ny kundesenterløsning fra ITX for å samle kommunikasjon på tvers av telefoni, e-post, sosiale medier og SMS.

 

Les artikkel fra retailmagasinet