Hopp til innholdet

Aktivitet vs Resultat

aktivitet-vs-resultat
Kristian Foss, Bull & Co Advokatfirma AS

Hva fokuserer du på?

“Vi får sette oss ned og evaluere resultatene” eller “vi blir nødt til å se bak resultatet.” Du har hørt uttrykkene før, ofte i idrettsammenheng, men like gjeldene i business-sammenheng. Påfallende nok kommer de oftest til uttrykk når resultatene er dårlige, ikke tilfredsstillende, overraskende eller rett og slett pinlige.

Ja, det blir bruk av idretts-metaforer – rett og slett fordi det tegner et så godt bilde av hvor fokus hos ledere bør ligge når det kommer til aktivitet/resultat. Det måtte være som salgsleder, fotballtrener, langrennsleder eller daglig leder.

I min verden er resultat noe som telles opp til slutt, hvorvidt det er pr uke, måned, etter 90 minutter eller ei femmil i Kollen. Så når ledere uttrykker at de må se bak resultatet eller må evaluere resultatet – hva ser de på da? Forhåpentligvis AKTIVITETEN, alt annet vil være å anse som bortforklaringer.


Det er aktiviteten som skaper resultatene. Det er hva du gjør som definerer hvor du havner. Det betyr ikke at du ikke skal ha resultatmål – det må du for å styre aktiviteten, men hovedfokus må ligge på selve aktiviteten. Det er aktiviteten du kan coache og utvikle underveis. Så hvorfor er vi så opphengt i resultat fremfor måten vi kommer dit på? Hvorfor måles vi etter resultat fremfor aktivitet?

Måling av faktisk aktivitet er en nøkkel. Tenk å besitte verktøy som lar deg se hvor fort dine ansatte faktisk løper. Se for deg at du kan plukke ut de som ikke har høy nok eller god nok aktivitet – og jobbe med de umiddelbart fremfor å vente på resultatet. De som ikke lykkes på trening lykkes sjelden i kamp sies det. Hjelp de når de trenger det og forvent resultatene. Spør du Marit Bjørgen om hvorfor hun vant et renn, verdencupen eller OL-gull så lister hun opp en rekke aktiviteter – ikke addering av resultater. Vinnerne vet nøyaktig hva som har ført de dit.

Vi i ITX Norge tilbyr deg de verktøyene du trenger for å måle faktisk aktivitet. Vi hjelper deg med aktiviteten – for det er der resultatene skapes. Skal vi snakkes nå, eller vente til resultatene foreligger?