Hopp til innholdet

Visma Financial Solutions blir til Visma Amili, og rigger seg til for fremtiden!

10 år med godt samarbeid

Visma Financial Solutions, nå Visma Amili, er en av Norges ledende aktører innen automatisering, og digitalisering av fakturaprosessen. I tillegg er Norges 3. største leverandør av tjenester i verdikjeden fra faktura til betaling, herunder inkasso hvor de hjelper norsk næringsliv med å få bedre likviditet.

I over 10 år har Visma Amili hatt et samarbeid med ITX, som har levert et helt sentralt støttesystem til deres sluttkunderådgivere i møte med sluttkunder.

Mellom aktiv møtevirksomhet og mange pågående prosesser møter vi Delaksikan Krishnasamymudali, Customer Success Manager og Lise Nisja, Operations Development Manager i Visma Amili, til en digital kaffe og en prat om utvikling og endring i bransjen, markedssituasjonen, teknologi og det gode samarbeidet.

Dere gjennomgår nå en navn, profil- og merkevareendring, kan dere fortelle litt om bakgrunnen for det?

“På tross av markedsposisjonen og størrelsen vår, har vi reelt sett ikke hatt en egen visuell profil – nå får vi det. Historisk sett har vi også i stor grad levd av verdikjeden etter forfall. Nå rebrander vi og vil i enda større grad enn tidligere satse på produkter og tjenester i hele verdikjeden, og posisjonere oss som næringslivets foretrukne likviditetspartner, forteller Krishnasamymudali.”

I det vi utvider produkt- og tjenestespekteret vårt, gir det også mening med en ny identitet så markedets oppfatning er at vi er nettopp en helhetlig likviditetspartner, og ikke utelukkende jobber med å løse inkassosaker, legger Nisja til.

Bransjen har vært gjennom store regulatoriske endringer de siste årene, hvilke konsekvenser har det medført?

“Vi, og bransjen fikk en betydelig reduksjon i vårt inntektsgrunnlag. Dette har stilt store krav til å jobbe smart, både med teknologi og menneskelige ressurser. Vi har måttet effektivisere og automatisere det vi kan, slik at vi kan sørge for at vi har de menneskelige ressursene i gode sluttkunderådgivere, og at de får snakket med folk og bedrifter i sårbare og vanskelige økonomiske situasjoner for å finne gode løsninger. For markedet ser vi at det har ledet til færre og større aktører. Det har vært konsolideringer, og vi vil nok se flere. Vi tror at de som har flere bein å stå på, vil komme best ut av det, mener Nisja.

Har det vært behov for færre aktører i markedet, er det en positiv utvikling?

“Det har ikke nødvendigvis vært behov for færre aktører. Det er både viktig og sunt med konkurranse, men at det nå er færre aktører igjen er en naturlig konsekvens av at gebyr, og dermed inntektsgrunnlaget, ble redusert, sier Nisja.

Har endringene ledet til at det stilles enda større krav til god systemstøtte?

“Ja, absolutt. Det har endret både hvordan vi bruker teknologi og folk. Nå mer enn noen gang er det viktig at våre folk får snakket med de som har utestående. At våre sluttkunderådgivere får snakket med de som av ulike årsaker skylder penger, og trenger hjelp til å få laget gode løsninger. Derfor må vi effektivisere det som kan effektiviseres, for å få nok tid til nettopp dette. Her blir systemstøtte helt sentralt – og vi jobber kontinuerlig med å bruke teknologi enda smartere, blant annet sammen med dere i ITX, forteller Krishnasamymudali.“

Hva blir viktig fremover?

“Som i ethvert marked, er det viktig å være langt fremme på innovasjon, teknologi og produkt- og tjenesteutvikling.

For oss er det viktig å jobbe for å skape gode produkter, tjenester og systemer som hjelper kundene våre å få betalt på et tidligere stadie enn inkassostadiet, det vil gi positive likviditetsbidrag for bedriftene og færre inkassosaker, sier Nisja.”

Kanskje en liten digresjon, men for de som leser dette innlegget som måtte ha sine oppfatninger av inkassobransjen og dens rolle, hva innebærer det når dere sier at dere gir gode råd til en sluttkunde?

“Det er mange oppfatninger av inkassobransjen, det er helt riktig. Til det vil jeg si at den norske modellen, trenger gode inkassoselskap. En veldig stor andel transaksjoner skjer tillitsbasert, og på kreditt – og de som leverer tjenestene eller produktene trenger en form for trygghet for at de faktisk får betalt. Her spiller vi en viktig rolle.

Når det gjelder hva gode råd er, så jobber vi mye med å ha et bærekraftig forhold til det å drive inn penger. Vi skal ha kompetente sluttkunderådgivere som viser empati, og forståelse for folks situasjon, og sammen med sluttkunden finne gode løsninger som økonomien til den som skylder penger tåler. Det handler også om å kunne gi råd generelt om hva de kan foreta seg for å bedre situasjonen. Rett så ofte har de flere krav enn det som ligger fra oppdragsgivere hos oss, sier Krishnasamymudali .

Hvordan er ITX å samarbeide med, og hvorfor har dere blitt i ITX nå i over 10 år?

Oh, stort spørsmål. Først og fremst så har vi samarbeidet godt hele veien. Dere har alltid tatt oss på alvor, og gitt oss “attention”. Enda viktigere enn det, så har dere laget svært gode løsninger på våre behov og er blitt en viktig diskusjons- og sparringspartner på hvordan vi forbedrer våre prosesser med teknologi. Dere har lært dere oss godt å kjenne. Dere utfordrer oss, og dere demonstrerer at dere både har god kompetanse og teknologi i våre diskusjoner. Dere føles oppriktig ut som en samarbeidspartner.

I tillegg så vil jeg si at dere som selskap har lyktes med å holde dere relevante, og utviklet dere i en veldig positiv retning gjennom alle årene. Det er klart, hadde dere ikke gjort det, ville vi helt sikkert ha hatt systemer levert av noen andre i dag, smiler Nisja.

Hva jobber dere med nå, hvor ITX er sentral i systemstøtten for?

Gjennom alle år har det vært sentrale på telefoniinfrastruktur og for å effektivisere sluttkunderådgiverene våre. Dere har vært lyttende, og bidratt med tilpasninger rundt rundskriv og regulatoriske endringer som krever logikk i hvem vi bør og skal kontakte, det har vært viktig. Ellers så er det viktig for oss å ha løsninger for alle type sluttkunder, og tilgjengelighet i flere kanaler. Chat, FAQ og self-service har dere bidratt med mye god teknologi og råd, og nå etter en periode med testing på deler av organisasjonen, setter vi i gang med deres plattform i oppgave- og e-posthåndtering i tillegg. Det har vi stor tro på at blir veldig bra, slik det har som regel alltid har blitt når vi har bestemt oss for å få til noe sammen, avslutter Nisja.

ITX er veldig stolt over å ha gjort seg fortjent til Visma Amili sin tillit i over et tiår, og ønsker masse lykke til med rebranding, ny profil og frisk satsning. Vi gleder oss til å være med videre på reisen!

Lise Nisja - Operations Development Manager
Delaksikan Krishnasamymudali - Customer Success Manager

Er du klar for å løfte kundesenteret ditt inn i fremtiden?

Ta kontakt med oss på telefon +47 236 80 405, send oss en epost til salg@itxuc.com eller bruk skjemaet nedenfor.