Dokumentasjon

Her linkes det til smarte veiledninger og dokumentasjon som kan komme godt med i arbeidet med ITX. 

Veiledninger for ledere

Rett på sak – opplæring i innspilling av lydklipp for bruk på sentralbord og i køer. 

En veiledning for e-postoppsett og muligheter. 

En veiviser i mulige rapporter som finnes i ITX og muligheter for skreddersøm.

Veiledninger for brukere

Denne veiledningen tar for seg den viktigste informasjonen i ITX og vil sammen med brukeropplæring være et viktig verktøy for å få god kunnskap om ITX.