Skeidar bygger fremtidens kundesenter med ITX UC

Dagens løsning er både tungvint og uoversiktlig

«Per i dag har vi ingen løsning for kundesenter, noe som har gitt utslag på kundereisen. De som jobber på kundesenteret i dag må gjøre oppslag i ulike systemer for å kunne svare på henvendelser fra kunder. Det er både tungvint og uoversiktlig. Vi kan heller ikke se hele kommunikasjonsløpet en kunde har hatt med oss», sier Lars Thomte, Head of e-commerce i Skeidarliving Group.

Samler alle kommunikasjonskanaler i én løsning

Skeidar har valgt ITX som leverandør for å optimalisere og forenkle kommunikasjonen med sine kunder. Gjennom å implementere ITX vil man nå sømløst kunne forflytte seg mellom chat, sms, sosiale medier, e-post og telefon.

Integrerer kjernesystemer

Vi valgt ITX basert på pris og muligheten for å integrere flere av våre kjernesystemer, noe som vil effektivisere hverdagen til de ansatte. Vi får rask tilgang til transaksjoner, ordrestatus og pakkesporing. Hele tanken er at man skal slippe å bevege seg mellom flere systemer.

Så langt er vi meget fornøyde med prosessen med ITX, vi har fått rask og god oppfølgning. Vi gleder oss til det videre samarbeidet, sier Lars Thomte.