Interkreditt effektiviserer med ITX Dialer

– Løser inkassosakene raskere etter å ha tatt i bruk ITX Dialer

«ITX er veldig brukervennlig, så vi slipper å bruke så mye IT-ressurser for å nyte godt av effektiviteten i systemet. Vi har satt stor pris på fleksibiliteten i ITX, og løsningen fungerer like bra på hjemmekontor som på kontoret. Vi er svært fornøyd med opplæringen som ble gitt, og vi har fått veldig raskt svar de gangene vi har kontaktet kundeservice.»

— Daglig leder i Interkreditt, Aleksander Linge Ervik

Interkreditt benytter Predator fra Concent, hvor inkassosakene leses inn i ITX Dialer på få sekunder. Ved bruk av ITX Dialer vil man kunne nå ut til inntil 200 saker i timen pr. saksbehandler. ITX Dialer er effektivitet satt i system.

Les mer om ITX Dialer

Ønsker du å vite mer? Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende demo.